Какво представлява otpuski.com?

otpuski.com е онлайн система, която автоматизира процеса на заявка и одобрение на отпуск, следи за коректното използване на полагаемия отпуск и минимизира риска от едновременното отсъствие на ключови служители по отдели.


Стандартизиран процес

Стандартизиран процес за заявка и одобрение на отпуск, автоматични уведомления, както и наличие на пълна история и възможност за следене на оставащите дни.

Контрол на персонала

Получавате пълна видимост върху служителите, които са в отпуск, разпределението им по отдели, както и продължителността на отсъствие - всичко това удобно, лесно и интуитивно.

Анализ и управление

Възможност за задаване на правила, които минимизират риска от едновременното отсъствие на ключови служители по отдели и в цялата организация.

Достъп от всяка точка

Имате възможност да следите навсякъде и по всяко време натовареността на вашата фирма и служители, да менажирате и контролирате наличните дни отпуск.

Уведомяване на служителите

Система за уведомяване чрез e-mail както на служители когато заявеният от тях отпуск е потвърден или отказан, така и на персонала, одобряващ отпуските.

Интеграция с Facebook

За улеснение на служителите - възможност за създаване на профил и използване на системата с техния Facebook профил. Уведомленията ще бъдат изпращани на e-mail регистриран във Facebook.